chi phí của một nhà máy khai thác đá cỡ trung bình