thiết kế và các bộ phận của bộ làm biếng trong băng tải