khai thác vàng thiết bị đã qua sử dụng để bán hoặc cho thuê