trường hợp khách hàng người bán hàng máy nghiền sayaji